Verhuur
Motorverhuur in Nederland
Motor verhuur in Nederland
Onderstaande motoren zijn te huur bij van Sleeuwen Motoren in Volkel
Yamaha Tracer 900 GT A.B.S  Cat. C   Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 80,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 95,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 250,- € 0,15 400 km
Midweek € 250,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha Tracer 900 STD. A.B.S  Cat. C   Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 80,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 95,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 250,- € 0,15 400 km
Midweek € 250,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha Tracer 700 A.B.S  Cat. B   Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 70,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 85,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 225,- € 0,15 400 km
Midweek € 225,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha MT-09  A.B.S  Cat. C  Eigen risoco € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5,50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 80,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 95,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 250,- € 0,15 400 km
Midweek € 250,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha MT-07 A.B.S   Cat.B   Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 70,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 85,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 225,- € 0,15 400 km
Midweek € 225,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha XSR 900 A.B.S Cat.C    Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 80,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 95,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 250,- € 0,15 400 km
Midweek € 250,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha MT-09  A.B.S  Cat. C  Eigen risoco € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5,50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 80,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 95,- € 0,15 100 km
Weekend € 150,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 250,- € 0,15 400 km
Midweek € 250,- € 0,15 400 km
Week € 400,- € 0,15 700 km
       
Yamaha X-Max 300 A.B.S  Cat.A    Eigen risico € 750,- Afkoop eigen risico voor € 5.50 p/dag zie voorwaarden


Huurperiode prijs    per km km vrij
1 Dag (ma-vr) € 60,- € 0,15 100 km
1 Dag (za/zo) € 75,- € 0,15 100 km
Weekend € 125,- € 0,15 200 km
Lang weekend € 200,- € 0,15 400 km
Midweek € 200,- € 0,15 400 km
Week € 350,- € 0,15 700 km
       

HUUR VOORWAARDEN NEDERLAND:
 
HUURPERIODES:
Dag 24 uur:           Van 9.00 uur tot 9.00 uur volgende dag

Weekend :             Vrijdag 19:00 uur tot Zondag 20.00 uur

Lang wekend:          Vrijdag 9.00uur tot Dinsdag 9.00 uur.

Midweek :             Dinsdag 9.00 uur tot Vrijdag 18.00 uur

Week :                7 Dagen Motorhuur

U kunt de motor ook op zondagavond inleveren ( in overleg )
Voor huur wekend kan de motor in overleg ook al op vrijdag avond worden opgehaald.

U kunt bij ons ook een losse Zaterdag of Zondag huren extra kosten hiervoor per dag € 15.-

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag     9:00- 12:30 tot 13:30- 18:00 uur
Woensdag    9:00- 12:30 tot 13:30- 18:00 uur
Donderdag   9:00- 12:30 tot 13:30- 18:00 uur
Vrijdag     9:00- 12:30 tot 13:30- 20:00 uur
Zaterdag    9:00 – 16:00 uur

HUURVOORWAARDEN:
Bij ophalen van de huurmotor moet u een geldig rijbewijs en paspoort of ID kunnen tonen.
Voor vertrek dient de HUUR en WAARBORGSOM samen voldaan zijn,dit kan per KAS of met PINPAS.(GEEN CREDITCARD)

Voor motoren in de categorie A, B en C geldt een waarborgsom van € 300,- voor de categorie D geldt een waarborgsom van € 500,- De huurder van de motor dient tevens de bestuurder te zijn.
Het eigen risico bedraagt in categorie A, B en C: € 750,- in categorie D: € 1500,-
De verhuurprijzen zijn incl. BTW en WA verzekering, maar excl. brandstof.

De verhuurprijzen zijn incl. 100 km per dag, 200 km per weekend 400 km per lang weekend en midweek en 700 km per week.
Daarboven geldt een toeslag van € 0,15 per km (categorie A ,B en C) of € 0,20 per km (categorie D).

Voor elke motor geldt bij schade een eigen risico. U kunt dit eigen risico verlagen voor € 5.50 per dag na € 0.-
Dit kunt u helemaal zelf regelen.
Ga na Merken op onze site klik op logo ALLIANZ vul daar de huurperioden in en al je gegevens en betaal via ideal en je krijgt per direct een polis per mail thuisgestuurd met de voorwaarden
 

Alle motoren zijn uitgerust met een goedgekeurd A.R.T slot


Wij verhuren ook kleding per dag
Motorjassen       € 6,-
Helmen            € 6,-
Broeken           € 5,-
Laarzen           € 5,- Indien aanwezig
en Handschoenen   € 2,50
Topkoffer TR900   € 10,- P/Dag
Zijkoffers TR700  € 15,- P/Dag
Zijkoffers XT120  € 15,- p/Dag

[Algemene huurvoorwaarden motorfiets verhuur]
In deze voorwaarden wordt verstaan:
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de
uitoefening van beroep of bedrijf;
Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:
-
beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van
de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de
daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;
-
met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de
aansprakelijkheids-verzekeraar van het voertuig aansprakelijk is.
Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.
Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
1.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of
anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder
toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval
blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft
ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
2.
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de
kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Indien de verzegeling van de
kilometertellerkabel of enige andere verzegeling verbroken is wordt € 125,00 per dag in rekening gebracht, plus de
reparatiekosten.
Artikel 2: Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de
huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst
is overeengekomen.
Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of
met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug
te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat
het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van
€ 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag
geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze
verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is
van overmacht.
Artikel 4: Annulering
Annulering is kosteloos tot 15 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien binnen 8 dagen voor aanvang van de
huurperiode wordt geannuleerd dan wordt er 25% van het huurbedrag aan annuleringskosten berekend. Indien binnen
24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt 50% van het huurbedrag aan
annuleringskosten berekend. Na het verstrijken van het tijdstip van aanvang van de huurperiode kan niet meer worden
geannuleerd.
Artikel 5: Betaling
1.
De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de
huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te
betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan
verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra
het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder
geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt,
waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
2.
Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd
betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is
onherroepelijk.
3.
Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na aan gaan van de huurtermijn te geschieden. Indien
huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het
openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van
een maand als een maand geldt.
4.
Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden
tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte
maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag
dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).
Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten
voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
Artikel 7: Gebruik van het voertuig
1.
Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig
overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Een motorfiets dient –als deze niet gebruikt wordt- te allen tijde met
het bijgeleverde extra slot aard- en nagelvast te worden gezet, of aan een volumineus object zoals een lantaarnpaal of
een andere motor. Voor motorfietsen met een motorvermogen van meer dan 73 kW (99 pk) geldt tevens de
nachtclausule: tussen 23:00 en 8:00 uur dient de motorfiets binnen in een goed afgesloten ruimte op slot gestald te
worden.
2.
Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3.
Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder -
zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan
een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract. Motorfietsen met een vermogen
van 90 kW (122 pk) of meer, mogen alleen door bestuurders met een leeftijd van minimaal 24 jaar bereden worden.
4.
Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5.
Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te
verhuren.
6.
Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
7.
Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
8.
Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor
rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
9.
Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van de Europese Unie te brengen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
10.
Huurder dient alle vloeistoffen, de bandenspanning en de speling van de eventuele aandrijfketting op het vereiste
niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het
bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden.
11.
Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
12.
In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat
kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
13.
In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
-
verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
-
de instructies van verhuurder op te volgen;
-
de politie ter plaatse te waarschuwen;
-
gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder
of aan diens verzekeraar te verstrekken;
-
binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
-
zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
-
het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te
hebben;
-
de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging
van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
14.
Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en
andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.
1.
Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig
zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode
of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3.
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor
schade aan het voertuig, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing, per schadegeval beperkt tot het bedrag van
het eigen risico, tenzij:
-
de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de Wegenverkeerswet (WVW) of
het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV)
-
de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
-
de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
-
het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
-
het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van
enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste
verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
-
de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig en extra slot(en) behorende sleutels of
de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de
grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
-
de schade is ontstaan als gevolg van een eenzijdig ongeval.
4.
Het eigen risico bij diefstal / vermissing bedraagt te allen tijde € 1250.- voor alle voertuigen. Dit eigen risico kan
niet worden verlaagd. Indien de motorfiets niet aard- en nagelvast op slot gezet wordt met het bijgeleverde extra slot,
zoals omschreven in artikel 7, dan geldt geen beperking tot het eigen risico, maar dient de vervangingswaarde van de
motorfiets te worden vergoed. Bij diefstal of vermissing dient u de sleutel van zowel het voertuig als het bijgeleverde
extra slot en de bediening van de alarminstallatie te kunnen overleggen, anders wordt de vervangingswaarde van het
voertuig in rekening gebracht, ook indien het voertuig later wordt teruggevonden.
5.
Indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit dit artikel blijft de huurder volledig aansprakelijk voor eventuele
schades wanneer het voertuig na diefstal of vermissing wordt teruggevonden. Deze kosten vallen buiten de verzekering
c.q. het eigen risico.
6.
Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico
van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of
aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
7.
Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan
op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel
vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
8.
In geval van schade zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.
9.
Indien het voertuig met niet-rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder,
ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht
worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden. Indien er
vanwege diefstal of Total loss vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging
van het voertuig. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico.
10.
In geval van schade aan kleding, helmen en overige gehuurde artikelen zoals navigatiesysteem, tanktas, koffers
etc. zijn de reparatie- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.
Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten
1.
De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden,
komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet
voor rekening van huurder komen.
2.
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat
redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot
het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te
verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW)
niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd.
De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door
verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek
van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de
eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een
gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,-
(excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten
voor rekening van huurder zijn.
Artikel 10: Technische gebreken aan het voertuig.
1.
Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in
aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder
geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht
op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te
rijden.
2.
Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder
nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument
is.
Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking
hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een
defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens
eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte
verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie
aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een
minimum van € 10,- (excl. BTW).
Artikel 12: Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van
de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het
voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen
voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
Artikel 13: Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en
zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente,
indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet
tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling
aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het
voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van
dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het
voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
1.
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan
verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en
huurder of bestuurder depersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun
gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.
Artikel 17: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.
Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter
met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich
schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te
verkiezen.
Artikel 18: Aanvullende voorwaarden
Eventuele (te) vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schadebedrag hoger
uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil per omgaande te worden voldaan. De schadetaxatie en eventuele
reparatie zal geschieden bij een erkende taxateur, naar keuze van verhuurder.
Artikel 19: Kosten bij:
Lekke band of overmatige bandenslijtage: vervangings- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en
verzendkosten.
Niet vol getankt inleveren van het voertuig: € 25,00 plus de brandstofkosten.
Niet schoon inleveren van het voertuig: € 35,00.
Tel laat inleveren: € 35,- per uur.
Bij constatering van een z.g. burnout wordt minimaal € 500,- berekend, plus eventuele reparatiekosten
 
van Sleeuwen Motoren
Antoniusstraat 60
5408 RD te Volkel

Tel: 0413-274174

E-mail: info@vansleeuwenmotoren.nl


Maandag   gesloten
Dinsdag   9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Woensdag    9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Donderdag     9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Vrijdag  geen koopavond    9.00 tot 12.30    13.30 tot 18.00
Zaterdag gehele dag open    Van 9.00 uur tot 16.00 uur .

Wij hebben middagpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur
Zaterdag zijn wij de gehele dag geopend
Maandag   gesloten
Dinsdag   9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Woensdag    9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Donderdag     9:00 tot 12:30   13:30 tot 18:00
Vrijdag  geen koopavond    9.00 tot 12.30    13.30 tot 18.00
Zaterdag gehele dag open    Van 9.00 uur tot 16.00 uur .

Wij hebben middagpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur
Zaterdag zijn wij de gehele dag geopend
van Sleeuwen
motoren • reparatie • onderhoud
WelkomOccasionsAanbiedingenNieuwsbriefMotorenVerhuurWebwinkelWinkelInformatie
Menu
';
';
×